Efter den stora flyttningen
Lappudden - Nyluspen
Knut Mattsson och Linnea Näslund med dottern Ann-Kristin framför sin lilla stuga i Nyluspen, Vilhelmina.
Regleringen av Vojmsjön 1949 hade gjort att många jordbrukare i trakten fått sina åkermarker fördärvade. Avfolkningen var påtaglig när Sune Jonsson besökte Nyluspen.
”Längs hela stranden från N. Tresund förbi Nyluspen till Storseleby sträcker sig den avtynande bygden som en deprimerande vision av ålderdomshem”, skrev han i sin bok. Vad hände med Knut och Linnea? Flyttade dom?
Foto: Sune Jonsson, juli 1961
Knut och Linnea 46 år senare framför sin gamla bostad.
De flyttade... från sitt lilla hus till Knuts fosterhem, tvärs över vägen. I övrigt är det som om tiden stannat sedan Sune hälsade på.
Vattenfall har återvänt med nya planer. Nu på att överleda Vojmsjöns vatten till Stalon genom en tunnel. ”Ja tänk om däm få förstör ytterligare, då bli ä ju bä ett dike kvar. Vi ha ju nog jävligt me slamme som vi ha och elände. Däm förstör ju strändren och biotopa och allt, och fisken”.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12 september 2007
© Karl-Einar Löfqvist