Efter den stora flyttningen
Aronsjökullarna - Karinhall
Den förste bosättaren på Karinhall kom dit 1922 och hette A. Wikström. Ägarna har sedan avlöst varandra.
Så småningom köpte Bert-Erik och Ingrid Jonsson från Aronsjö bostadshuset och flyttade det till Hunneberg.
I dag har växtligheten erövrat gårdsplanen på Karinhall och spåren efter människorna som bott här måste man söka i gräset.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 2 september 2005
Här finns inte längre någon mjölk att hämta. Korna är slaktade, ladugården har rasat, folket har flyttat. Naturen är på väg att återta odlingsmarkerna.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 2 september 2005
© Karl-Einar Löfqvist