Efter den stora flyttningen
Mötingselberg - Godegård
Alfons och Agnes Wahlström med barnen Gun, John och Britt-Marie på kolonat XV Godegård, juli 1962.
Sonen Egon utflyttad. När gårdarna i Mötingselberg började tömmas på folk, affären lades ner och plogningen drogs in flyttade familjen till kolonat IV Albergs, som låg i början av byn.
Här stannade man bara några år innan man flyttade vidare till Agnes fosterhem i Frostberget. Året var 1966 och här fanns varken vatten eller avlopp. Det blev en arbets- och känslomässigt svår omställning för Agnes.
Foto: Sune Jonsson, juli 1961
John Wahlström utanför sin stuga i Frostberget, Vilhelmina vintern 2005.
Har jobbat i skogen i stort sett hela sitt liv. Kört med häst och släde, sen skördare och skotare. Arbetat mest i fjälltrakterna och därför varit tvungen att bo borta i skogskojor en stor del av tiden.”Ja ha bodd i 27 år i köjän, det fanns ju ingen buss och ingenting”.
I dag är John pensionär och riktig naturvän. Fåglar, ekorrar och andra djur trivs kring hans stuga. Fiske är ett av hans andra intressen. Traktorn som hans pappa använde i Mötingselberg använder John fortfarande. ”Den funka bra”
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 29 november 2005
© Karl-Einar Löfqvist