Efter den stora flyttningen
Mötingselberg - Anderssons
Nils Andersson i Mötingselberg hösten 2007.
Han var 10 år gammal när hans pappa beslutade att lämna Eskilstuna för att bli kolonist på kronoparken Mötingselberg. Året var 1922. Genom lottdragning kom familjen att hamna på kolonat nummer III.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 14 september, 2007
Nils pappa, Per Albin Andersson, hade tidigare varit godsägare i Södermanland men gått i konkurs efter andra världskriget.
I april 1922 åkte han och 15 andra män med materialtåget upp till Vilhelmina för att börja ett nytt liv som kolonister. Många gav upp innan de ens hunnit uppföra bostadshuset.
Per Albin var en av de få som den norrländska blötmyren inte lyckades knäcka. Han förblev i Mötingselberg resten av sitt liv och var den ende kolonisten som lyckades friköpa den jord han odlat upp.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 14 september, 2007
Med tiden kom Nils och hans två bröder Albin och Anton att intressera sig för fiolbyggnadskonsten. De höll till uppe på vinden hemma i Mötingselberg. Sammanlagt fick Nils till ca 15-20 fioler som han tyckte var tillräckligt bra ljud i för att sälja.
Med åren kom de kasserade fiollocken att samlas på hög under snickarbänken. Leif Sandgren från TV4 köpte 400 av dem. Trots det fanns det säkert lika många kvar när vi hälsade på hösten 2007.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 14 september, 2007
Av pionjärerna som kom till Mötingselberg i början av 1920-talet var Nils den som blev kvar längst. Han flyttade in till Vilhelmina tätort vintern 2004. Han var då 93 år gammal.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 12, december 2004
© Karl-Einar Löfqvist