Efter den stora flyttningen
Norra Siksjönäs
Johan Danielsson fotograferad hemma på hölägdan i Norra Siksjönäs 1961.
Bilden finns på omslaget till boken Bilder från den stora flyttningen. Johan hade inga ljusa tankar om människans strävan: ”Dem som bo i det här sathåle, dem lev tills dem dö å. Dem som arbet i fabrikena få nog int så stort kalas över dem heller”.
Johan levde kvar i ”sathåle” sina återstående dagar. Han avled 1974.
Foto: Sune Jonsson, augusti 1961
Sonen Bo tog över jordbruket och hemmanet 1948.Gjorde sig av med djuren när pappan dog. Har jobbat i skogen större delen av sitt liv där han kört både häst och traktor.
I slutet av 1980-talet flyttade Bo från det gamla föräldrahemmet nere i backen till sin nuvarande bostad, strax intill hemgården.
Har även bott inne i Vilhelmina samhälle ett tag men återvände ganska snart till Siksjönäs då han tyckte det blev för långtråkigt på ”plass ́n”. Har köpt en betesputs ihop med grannen för att kunna hålla lägdorna öppna hemikring.
Foto: Karl-Einar Löfqvist, 18 september 2007
© Karl-Einar Löfqvist